How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil]

How to Make a WordPress Website in 2020 Step by Step [Tamil]

சுயமாக நமக்கென்று ஒரு வெப்சைட்

WordPress வலைதளத்தைப் பல்வேறு காரணங்களுக்காக தற்போது கையாளுகின்றனர். சிலர் தங்களது விருப்பங்களை, ஆர்வங்களை, திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் களமாக பயன்படுத்துகின்றனர். அதற்கு blog வகை வெப்சைட் என்று பெயர்.

இன்னும் சிலர் தங்களது வியாபார தளமாகவும் (E-Commerce) பயன்படுத்துகின்றனர். சிலர் தங்களது திறமைகளை வகுப்புகளாக (Learning Management) பயன்படுத்துகின்றனர். இவ்வாறு பல்வேறு வகைகளில் பயன்படும் வெப்சைட்களை எப்படி உருவாக்கலாம் என்பதைப் பற்றியதே இந்தப் பதிவு.

இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு வீடியோ பதிவும் உங்களுக்கு எளிமையாக விளங்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கவனமாக பார்த்து பயன்பெறுங்கள்.

வலைதளம் (வெப்சைட்)

ஒரு வலைதளத்தைத் தொடங்க பல்வேறு நிறுவல்கள் கிடைக்கின்ற பொழுதும், பரவலாக பலராலும் அறியப்படும் WordPress தரவில் நாம் வெப்சைட் உருவாக்குகிறோம்.

ஒரு தளத்தை உருவாக்க சில வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அவை என்ன என்பதையும் அதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் வழிமுறைகளையும் பின்வரும் வீடியோக்களின் வழியாக அறியலாம்.

How to Create a WordPress Website

 1. Website Intro (WordPress in Tamil) – View
 2. WordPress tutorials step by step in Tamil – View
 3. Domain Name and Hosting – View
 4. WordPress Wzebsite Domain and Hosting in Tamil – View
 5. How to Install WordPress – View
 6. Change password & permalinks in WordPress – View
 7. Create a New Post – View
 8. Create a New Page – View
 9. Contact Forms – View
 10. Privacy Policy – View
 11. How to change Theme – View
 12. How to add buy now button – View
 13. To add a featured image – View
 14. Add to any share buttons – View
 15. How to Install Plugin – All in one SEO pack – View
 16. How to install Elementor WordPress Plugin – View
 17. WordPress Complete Tutorial in Tamil – View
 18. Complete WordPress website tutorial step by step in Tamil 2019 – View
 19. how to create a sub domain in c panel in Tamil – View
 20. Digital Marketing in Tamil | MailChimp – View
 21. Webmaster Tools and Analytics – View
 22. Digital Marketing | Google Ads in Tamil – View
 23. Digital Marketing in Tamil | டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தமிழில் [அறிமுகம்] – View

Domain Name and Hosting

Check Your Domain

Get 25% Discount  (Use The Code) : 25FORALL

Add Comment

en English
X
+