டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தமிழில் (Digital Marketing in Tamil)

டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தமிழில் (Digital Marketing in Tamil) நாளுக்கு நாள் இணையத்தின் (Internet) பயன்பாடு அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. பல்வேறு ஆய்வுகள் இதனை உறுதிசெய்கின்றது. சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்களை என கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு 5% அதிகரித்திருப்பதாக அமெரிக்க வலைளதம் …

Continue Reading