சேமிப்பு – தொழில் துவங்குவதற்கான முதல்படி

Saving - The first step to starting a business சேமிப்பு - தொழில் துவங்குவதற்கான முதல்படி ஒரு தொழிலைத் துவங்க முதலில் முதலீடு அவசியமாகிறது. நடுத்தர மற்றும் ஏழை மக்களின் வாழ்வில் அன்றாட வேலை மற்றும் மாதந்திர திட்டத்தில்…

Continue Reading

Starting your own business but before things to know

சொந்தமாக தொழில் தொடங்கலாம்… அதற்கு முன்… டிஜிட்டல் பிளெக்ஸ் பேனர் கடை எல்லோருக்கும் சொந்தமாக தொழில் செய்து அதில் வரும் வருமானத்தில் சுகமாக வாழலாம் என்ற எண்ணம் எப்போதும் இருக்கும். தொழிலைத் தொடங்குவது என்பது சுலபமான ஒன்றுதான்… ஆனால்! தொழிலில் ஏற்படும் இலாப நட்டங்களை பகுத்து…

Continue Reading